Doświadczenie
Działamy od 2010
Wysoka jakość
oparta na wiedzy
Terminowość
Zawsze na czas
ZADZWOŃ +48 694 460 538

Audyt energetyczny

Zleć nam wykonanie audytu

Audyt energetyczny jest dokumentem, który określa istniejący stan budynku oraz możliwe sposoby jego modernizacji w celu ograniczenia strat energii i wykorzystania nowoczesnych technologii. W ramach audytu określimy ilość i strukturę zużywanej energii, zaproponujemy zakres termomodernizacji i określimy opłacalność poszczególnych etapów. Doradzimy również które z rozwiązań technicznych będzie najkorzystniejsze i opłacalne do wdrożenia. Audyt energetyczny może obejmować całość lub wskazaną część zagadnień energetycznych, takich jak ogrzewanie, oświetlenie, ocieplenie budynku itp. Audyt może być wykorzystywany zarówno na potrzeby własne właściciela/przedsiębiorstwa – jako podstawa do planowania inwestycji termomodernizacyjnych, lub na potrzeby programów dofinansowania – jako wymagany załączniku do wniosku o dofinansowanie np. Czyste Powietrze, NFOŚiGW. Za każdym razem dopasowujemy zakres audytu do wymagań klienta.

Audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze możesz otrzymać do 100% dofinansowania na przeprowadzenie audytu energetycznego. Więcej informacji znajdziesz na stronie Czyste Powietrze

Co zyskujesz zlecając audyt

Ikona - obliczenia

Ograniczenie strat energii

Wskażemy obszary budynku do modernizacji w których można ograniczyć straty energii, a tym samym znacznie zmniejszyć koszty funkcjonowania obiektu.

Ikona - set

Analiza opłacalności

Określimy przewidywane koszty modernizacji budynku i okres zwrotu inwestycji. Dzięki temu łatwo wybierzesz zakres prac który przyniesie Tobie najwięcej korzyści.

Poziom dofinansowania - ikona

Dofinansowanie lub kredyt

Przygotujemy audyt zgodny z zakresem i wymaganiami wniosku o dofinansowanie lub kredyt. Wskażemy również programy z których możesz uzyskać dofinansowanie.

Ikona - audyt

Optymalizacja mocy zamówionej

Określimy zapotrzebowanie na energię, dzięki czemu będziesz mógł zoptymalizować moc zamówioną źródła ciepła lub ograniczyć zużycie energii w wybranych częściach budynku.

Ikona - dokument

Dobór optymalnych technologii

Dobierzemy najbardziej optymalne rozwiązania modernizacyjne w zakresie ograniczenia zużycia energii, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz możliwości techniczne budynku.

Ikona - wybór

Ocena stanu technicznego

Ocenimy aktualny stan techniczny budynku i jego instalacji wraz z propozycją zmian, które przyniosą ograniczenie zużycie energii lub zwiększą komfort użytkowania budynku.

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania bezpłatnej wyceny audytu energetycznego

Jak przeprowadzamy audyt?

Przed przystąpieniem do prac zawsze ustalamy z Inwestorem cel wykonania audytu energetycznego. Na tej podstawie określamy niezbędny zakres oraz czas wykonania dokumentacji. W przypadku rozszerzenia audytu o pomiary termowizyjne możemy wykonać audyt etapowo, tak aby pomiary wykonać w odpowiednich warunkach temperaturowych. Etapy audytu:

1

Cel i zakres audytu

Rozpoczynamy od konsultacji z Inwestorem w celu określenia zakresu audytu. Przeprowadzamy wywiad w zakresie sposobu użytkowania budynku, zaobserwowanych usterek, kosztów energii oraz wymagań dotyczących komfortu użytkowania budynku. Dokonujemy również wstępnego rozpoznania rodzaju i konstrukcji budynku oraz dostępnej dokumentacji technicznej.

2

Inwentaryzacja budynku

Kolejnym etapem jest dokładna inwentaryzacja budynku oraz sprawdzenie zgodności z przekazaną dokumentacją techniczną. Prowadzimy rozmowy z użytkownikami i osobami utrzymującymi stan techniczny budynku. Sprawdzamy dokumenty dotyczące kosztów i ilości zużytej energii.  W przypadku audytu rozszerzonego o badania termowizyjne wykonujemy pomiary kluczowych elementów budynku (min. ściany, okna, instalacje). Ocenę stanu izolacyjności przegród wykonujemy od wewnątrz oraz zewnątrz.

3

Analiza usprawnień

Audyt energetyczny wykonujemy przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W przypadku innych wymagań np. wniosków o dofinansowanie lub kredyt, audyt jest dostosowany do wymagań Instytucji. Analizę zaczynamy od dokładnego określenia stanu istniejącego, na bazie którego proponujemy zakres modernizacji, rozwiązania i technologie które mają zapewnić zmniejszenie zużycia energii lub polepszenie komfortu użytkowania budynku. Część usprawnień proponujemy w wersjach wariantowych (np. różna grubość izolacji), aby wykazać optymalne rozwiązanie.

4

Analiza opłacalności

Dla wybranego zakresu modernizacji oraz wynikających z tego oszczędności energii, szacujemy koszty inwestycyjne oraz operacyjne. Analiza polega na zestawieniu kosztów oraz przewidywanych zysków osiągniętych w skutego przeprowadzenia modernizacji. Pozwala to na wskazanie najbardziej opłacalnych działań oraz okresu zwrotu inwestycji.

5

Przekazanie audytu

Prace kończymy przekazaniem kompletnej dokumentacji przedstawiającej poszczególne etapy audytu wraz z wnioskami końcowymi. Proponujemy również omówienie audytu aby podsumować przeprowadzone prace oraz szerzej przedstawić wskazane działania modernizacyjne.  

Koszty audytu energetycznego

Koszty audytu zawsze ustalamy na bazie zakresu zadania. Cena zależy od przewidzianego zakresu modernizacji oraz złożoności przeprowadzanych analiz i obliczeń. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie darmową wycenę audytu. Jeżeli planujesz wystąpić o dofinansowani w ramach programu Czyste Powietrze, możesz uzyskać do 100% zwrotu kosztów audytu.

O NAS

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy wykonywaniu ekspertyz energetycznych w zakresie audytów energetycznych oraz badań termowizyjnych. Zrealizowaliśmy ponad 200 analiz budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorstwami jak i instytucjami publicznym. Działamy również aktywnie w zakresie projektowania, budowania i eksploatacji instalacji wytwarzających energię z Odnawialnych Źródeł Energii. Naszym celem jest wspieranie działań efektywnych energetycznie i wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju.

Realizujemy usługi na terenie okolic województwa pomorskiego – Starogard Gdański, Tczew, Malbork, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Kościerzyna, Kwidzyn.