Doświadczenie
Działamy od 2010
Wysoka jakość
oparta na wiedzy
Terminowość
Zawsze na czas
ZADZWOŃ +48 694 460 538

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Czym jest świadectwo charakterystyki

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię związane z użytkowaniem budynku. Analizie poddaje się zużycie energii na potrzeby ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń. Dzięki stosowaniu uniwersalnej metodologii obliczeniowej, możliwe jest określenie i porównywanie standardu energetycznego różnych rodzajów budynków. Pozwala to na łatwe określenie zużycia poszczególnych nośników energii co przekłada się na koszty eksploatacji budynku.

W celu łatwiejszej oceny jakości technicznej budynku oraz kosztów jego eksploatacji główne parametry wyznaczane są w odniesieniu do jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania bezpłatnej wyceny świadectwa

Informacje zawarte w świadectwie

Ikona - chart

Wskaźniki zużycia energii EP, EK, EU

W prosty sposób ocenisz i porównasz budynek pod kątem obowiązujących standardów energetycznych.

Ikona - przenikanie ciepła

Współczynniki przenikania ciepła

Informacja o współczynnikach przenikania ciepła dla wszystkich przegród budowlanych wraz z porównaniem do obowiązujących wymagań.

Ikona - ogrzewanie

Sprawność systemów grzewczych

Całkowita sprawność systemu grzewczego uwzględniająca poszczególne elementy: wytwarzanie, przesył, magazynowanie itp.

Ikona - dom

Zapotrzebowanie na energię budynku

Roczne zapotrzebowanie na energię w podziale na cele ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody

Ikona - wilgotność

Zużycie poszczególnych nośników energii

W jasny sposób określone roczne koszty utrzymania budynku na podstawie ilości zużytych paliw i energii

Ikona - audyt

Rekomendacje poprawy zużycia energii

Propozycja działań zmniejszających zużycie energii w budynku w zakresie izolacyjności, systemów technicznych oraz sposobu użytkowania

Kiedy należy wykonać świadectwo?

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przez właściciela lub zarządcę budynku jest wymagane w przypadku gdy budynek lub jego część:

  • będzie zbyta na podstawie umowy sprzedaży
  • będzie wynajęta

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu poinformowanie nabywcy lub najemcy lokalu o tym, jakie rozwiązania instalacyjno-konstrukcyjne zostały zastosowane w budynkach. Świadectwo jest również wymagane dla budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury  oraz organy administracji publicznej przekracza 250m2 i w których obsługiwani są interesanci.

Budynki zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa

  • chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
  • wykorzystywane jako miejsce kultu i/lub działalności religijnej;
  • mieszkalne, wykorzystywane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
  • wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²;
  • przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok

Zobacz przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej

Jak czytać świadectwo?

Ikona - wskaźnik EP

Energia pierwotna EP

Zapotrzebowanie na energię w postaci nieodnawialnej energii pierwotnej (np. węgiel, gaz czy ropa naftowa). Świadczy o ekologiczności budynku. EP wylicza się na podstawie nakładów energii potrzebnych min. na produkcję paliwa, jego transport, magazynowanie. W przypadku zastosowania źródeł ekologicznych współczynnik EP jest niższy niż EK. Według EP ocenia się czy budynek spełnia wymagania zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Ikona - wskaźnik EK

Energia końcowa EK

Ilość energii jaką należy dostarczyć do budynku aby zapewnić w nim wymaganą temperaturę oraz ciepłą wodę z uwzględnieniem wszystkich strat wytwarzania i przesyłania ciepła wewnątrz budynku – świadczy o ilości zużywanej energii w postaci paliwa lub energii elektrycznej. Różnica pomiędzy energią użytkową a końcową świadczy o sprawności systemy ogrzewania oraz systemie wytwarzania energii.

Ikona - wskaźnik EU

Energia użytkowa EU

Ilość energii jaką należy dostarczyć do budynku aby zapewnić w nim wymaganą temperaturę – świadczy o jakości izolacji budynku. Im mniejsza wartość, tym mniej energii ucieka przez przegrody zewnętrzne budynku. Celem budynków energooszczędnych jest osiągnięcie jak najniższej wartości wskaźnika energii użytkowej.